Navigant

Kapitalrådgivning

Individuell placeringsrådgivning för att passa just dig

Om

Navigant

Min första arbetsgivare inom finans var Sveriges Riksbank där jag i mitten på 90-talet fick möjlighet att sommarjobba. Efter avslutade universitetsstudier vid Umeå Universitet fick jag jobb vid ett fondbolag där jag jobbade med allt från marknadsföring till förvaltning. Min sista arbetsgivare var JOOL Capital där jag arbetade i nästan tio år, varav de sista åtta som partner i bolaget. 

Efter att ha arbetat totalt 20 år i finansbranschen valde jag 2020 att följa en dröm jag haft, att starta ett eget bolag, Navigant Kapitalrådgivning.

Jag är Swesec licensierad investeringsrådgivare och Navigant erbjuder placeringsrådgivning både gällande fonder, obligationer och strukturerade produkter. 

Navigant

Regelverk

Navigant Kapitalrådgivning AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB.-SIP Nordic FondkommissionAB är ett svenskt privatägt tillståndspliktigt värdepappersbolag som grundades 2006.
SIP Nordic Fondkommission AB tillstånd; För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.

Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att

 • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

Om ett klagomål uppstår bör ni först och främst vända er till mh@navigant.se, ni kan även skicka ett officiellt klagomål till SIP Nordic Fondkommission ABs klagomålsansvarige:

 • Klagomålsansvarig
 • SIP Nordic Fondkommission AB
 • Kungsgatan 27
 • 111 56 Stockholm
Kontakt

Information

Navigant Kapitalrådgivning AB är ett anknutet ombud till SIP Nordic Fondkommission AB